Во моментов нема Решени прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.