Во моментов нема Предвидени прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.